» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy I

GRUPA I – BIEDRONKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
MAJ 2018
Tematyka kompleksowa:

1.    Muzyka jest wszędzie
2.    Polska, mój dom
3.    Wiosenna łąka
4.    Święto rodziców   


Ad.1
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
– nauka prostych piosenek;
– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;


Ad.2
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);


Ad.3
-  oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno;
− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
− dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji;
− określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.


Ad.4
− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych;
− podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata;
− dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny. 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                   ..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22099066        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS