» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy I

GRUPA I – BIEDRONKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
CZERWIEC  2018
Tematyka kompleksowa:

1.Święto dzieci
2.Moje podwórko
3.Nadchodzą wakacje      

 

Ad.1
– doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia
  codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych
  wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
 podawanie swojego imienia, nazwiska;
 określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;

Ad.2
 poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie
   się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy;
    rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych
   oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny);
   odchodzenia z nimi; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców;
   zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów;
 bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi,
    urządzeń znajdujących się na placu zabaw;- przebywanie na świeżym
    powietrzu; uczestcniczenie; w spacerach, zabawach i ćwiczeniach
    ruchowych;

Ad.3
  poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego,
    powietrznego;
 obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w
    przyrodzie;
 poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam
    bogactw naturalnych.

 


 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                   ..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22506465        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS