» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy I

GRUPA I – BIEDRONKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
WRZESIEŃ  2018


Tematyka kompleksowa:
1.    Jestem przedszkolakiem
2.    Bezpieczne ulice
3.    Nadeszła jesień   

 

Ad. 1
-poznanie pomieszczeń przedszkola
-zapoznanie z salą przedszkolną, miejscami przechowywania swoich rzeczy
-kształtowanie umiejętności wypowiedzi na dany temat
-wdrażanie do podporządkowania się regułom obowiązującym w grupie
-wyrabianie poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych


Ad. 2
-poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie drogi do przedszkola
-zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
-praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
-doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk


Ad. 3
-poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw i owoców
-kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się
-zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich

 


 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22921374        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS