» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy I

 

 

Grupa I 

Prowadzą ją:mgr Elżbieta Tokarska lic Violetta Wrzosek

Grupa I - Biedronki

 

Zamierzenia

Grupa I - Biedronki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne 

Listopad 2017TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.    Bezpieczne ulice

2.    A deszcz pada i pada…

3.    Zwierzęta jesienią

4.    Przytul misia

5.    Dbamy o zdrowie

 

 

Ad.1

- poznawanie w zabawach elementarnych przepisów ruchu drogowego, zapoznanie

z sygnalizatorem świetlnym, chodnikiem, „zebrą”,

- wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez

  jezdnię wyłącznie w dozwolonych miejscach i tylko pod opieką dorosłych,

- manipulowanie figurami geometrycznymi, dostrzeganie funkcji koła w zabawkach,

  tworzenie kompozycje z figur geometrycznych bez ich nazywania.

- dostrzegania związków przyczynowo –skutkowych. (ustalanie kolejności zdarzeń),

 

Ad.2

- opisywanie jesiennej pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych;

- poznanie sposobów chronienia się przed deszczem;

-  rozwijanie umiejętności muzycznych z wykorzystaniem instrumentów;

- rozwijanie umiejętności malowania farbami;

- recytowanie krótkich wierszyków i rymowanek ilustrowanych gestem i ruchem;

- porównywanie liczebność zbiorów, stosowanie określeń <mało, dużo >.

 

Ad.3

- rozbudzanie zainteresowań życiem leśnych zwierząt, w oparciu o ilustrację i literaturę;

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w naturalnym

środowisku np. wiewiórka i jeż (opisywanie wyglądu, sposobu odżywiania, poruszania się,

przygotowania do zimy (robienie zapasów, zasypianie);

- uczestniczenie w zabawach organizowanych w formie opowieści ruchowej;

- liczenie i porównywanie liczebność zbiorów w zakresie 3 i odpowiednio do możliwości dziecka

 

Ad.4

- poznanie  historii  powstania Święta Pluszowego Misia,

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji, odporności na niepowodzenia;

- rozwijanie empatii i opiekuńczości, odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej;

- kształtowanie pojęć matematycznych „para” i utrwalanie ich w zabawie.

- uczestniczenie w zabawach muzycznych i konkursach sprawnościowych z misiem.

 

Ad.5

- kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych,

- wyrabianie umiejętności uważnego słuchania, koncentracji uwagi, wyciszenia się.

- rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

- uwrażliwienie na estetyczny wygląd, właściwe korzystanie z chusteczki do nosa;

- zwracanie uwagi na możliwość zarażania się katarem podczas jesiennych chłodów;

- wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych;

 

 

  

- Aktualności - W dniu ..


BIP

- Aktualności -

W dniu 07.11.2017r. odbędzie się "Pasowanie na Przedszkolaka". W grupie I i III o godz. 16.15, w grupie II 15.45. Serdecznie zapraszamy.

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 20421420        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS