» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy II

Prowadzą ją:

 mgr Magdalena Uciechowska

GRUPA II PAJACYKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Listopad 2017

 

Tematyka kompleksowa:

1.      Domy i domki

2.      Urządzenia elektryczne

3.      A deszcz pada i pada…

4.      Dbamy o zdrowie

 

 

Ad.1

·         słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy

– rozumie ich treść

 

·         klasyfikuje przedmioty według wybranej cechy jakościowej: wielkości, kształtu lub koloru

 

·         dostrzega zmiany odwracalne i nieodwracalne, np. przełamanego patyka nie można złożyć, a obrazek z puzzli można składać i rozkładać wielokrotnie

·         umie wydobyć dźwięki w czasie zabawy różnymi przedmiotami: uderza klockiem o klocek, przesypuje guziki z pudełka do pudełka, zgniata papier

·         buduje z klocków kształty w układzie poziomym i pionowym

Ad.2

             

·         reaguje na polecenia

·         dostrzega zależność sposobu ubierania się od pogody

·         potrafi porównywać przedmioty:

– określa ich wielkość: mały – duży, gruby – cienki

·         odczytuje proste znaki graficzne, wykorzystywane na zajęciach organizowanych przez nauczyciela

·         zapamiętuje i recytuje krótkie wierszyki

 

Ad.3

·         słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy

– rozumie ich treść

·         próbuje kolorować obrazek, mieszcząc się w liniach

 

·         eksperymentuje, korzystając z różnych materiałów plastycznych i podczas uczenia się nowych technik plastycznych

·         stara się przedstawić treść piosenki, wykonując proste ruchy, np. wskazywanie ręką, skłon, podskok

·         bierze udział w zabawach ortofonicznych doskonalących aparat mowy

Ad.4

·         potrafi zaśpiewać 2-zwrotkowe piosenki o prostej linii melodycznej

·         zauważa zmiany wynikające z czynności manipulacyjnych

·         tworzy uogólnienia oparte na wyrażeniach: te przedmioty pasują do siebie, a te są inne

·         bierze udział w organizowanych zabawach ruchowych

 

·         rozpoznaje niektóre odgłosy i dźwięki 

- Aktualności - W dniu ..


BIP

- Aktualności -

W dniu 07.11.2017r. odbędzie się "Pasowanie na Przedszkolaka". W grupie I i III o godz. 16.15, w grupie II 15.45. Serdecznie zapraszamy.

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 20421425        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS