» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy III

 

Grupa III  TYGRYSKI

nauczycielki: tyt. lic. Violetta Wrzosek

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE


WRZESIEŃ 2018

    Tematyka kompleksowa:

1.Powiedz, jak masz na imię
2.Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my
3.Ziemia bliska i daleka
4.Poszukiwacze skarbów

    Ad. 1
- Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
- Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.)
- Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole       graficzne.
- Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
- Stosuje określenia położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
- Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi .

   Ad. 2
- Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i potrafi robić
- Wie, że nie należy chwalić się, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów
- Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
- Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
- Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
- Wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

   Ad. 3
- Poznaje cztery żywioły świata.
- Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.
- Dostrzega podstawowe elementy na globusie.
- Nazywa środki transportu lądowego.
- Przelicza liczebnikami głównymi.
- Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

   Ad. 4
- Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.
- Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.
- Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.
- Poznaje prehistoryczne gady.
- Śpiewa i doskonali poczucie rytmu.


  

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22921564        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS