» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy IV

                                                                            

                                                     

 GRUPA IV   MOTYLKI

nauczycielki: mgr Magdalena Uciechowska, mgr Anna Piekarska

GRUPA IV


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Styczeń2019

Tematyka kompleksowa:


1.tydzień:Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
2.tydzień:Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś
  mieszkali  rycerze
3tydzień:Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
4.tydzień:Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia     

Ad.1
• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych
  (godzin, dni, miesięcy);
• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;
• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów
   i sekwencji czasowych.

Ad.2
• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych
   cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

Ad3.


• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;
• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu
   i miłości do najbliższych;
• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;
• Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych
  z przygotowaniem przyjęcia;
• Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed
  widownią;
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Ad4.

• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków
  przyczynowo-skutkowych;
• Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania,
  zabierania, ustalania, ile pozostało;
• Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

 

         
 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655253        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS