» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy IV

GRUPA IV   MOTYLKI

nauczycielki: mgr Magdalena Uciechowska, mgr Anna Piekarska

GRUPA IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Październik  2018

Tematyka kompleksowa:
Tydzień 1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
Tydzień 2. Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
Tydzień 3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane
Tydzień 4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie
   
Ad.1
o Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
o Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
o Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
o Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
o Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
o Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Ad.2
o Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
o Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
o Kształtowanie intuicji matematycznej;
o Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie
   rytmów;
o Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich
   wykorzystania.

Ad3.
o słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy
   – rozumie ich treść
o próbuje kolorować obrazek, mieszcząc się w liniach
o eksperymentuje, korzystając z różnych materiałów plastycznych i podczas uczenia się
   nowych technik plastycznych
o Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
o Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych
   oraz na ich piękno;
o Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

Ad 4.
o Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci
   na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
o Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
o Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
o Rozbudzanie poczucia estetyki;
o Wdrażanie do poszanowania przyrody. 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064732        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS