» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Kącik przedszkolaka  » Działalność grupy V

 

GRUPA V – STARSZAKI       

 

nauczycielki : mgr Paulina Wierzbicka , mgr Hanna Golędzinowska-Góral


ZAMIERZENIA
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Styczeń 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Jak mija czas?
2. Sporty zimowe dla każdego
3. Zimowe zabawy z dziadkiem i babcią
4. Zimowe obserwacje i eksperymenty


Ad. 1
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
• wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych
  z poznanych liter
• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie
   pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
• wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy


  Ad. 2
• wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność,
  właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
• doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
  wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
  (zaproszenie do tańca i zabawy)
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
• wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z
  poznanych liter
• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw
  dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
• poznanie obrazu graficznego liczby „0”
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi
  i porządkowymi w zakresie 9
• przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
  

  Ad.3
• wrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie
  zabaw na śniegu i lodzie
• uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie
  zorganizowanej zabawy
• kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
• kształtowanie postaw prospołecznych (składanie życzeń, wręczanie
  prezentów)
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi
  zdaniami
• kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
• kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki
  obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów
  i wyrażeń  dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie,
  po tym, przedtem)
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć
  dodawania i odejmowania)
• kształtowanie poczucia rytmu i interpretacji muzyki ruchem

Ad. 4

• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
• przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (obserwacja wody
  w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji)
• zachęcenie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez
  wskazanie konkretnych działań 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655248        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS