» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Strona główna  » Informacje o przedszkolu

Historia przedszkola

Próg naszego przedszkola pierwsze dzieci przekroczyły wiosną 1974r. W pięciu oddziałach przygotowano sale zabaw dla 122 przedszkolaków. Trudnego zdania organizacji nowo otwartego przedszkola podjęła się Pani Maria Nowakowska, która przez 2 lata tworzyła warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu. Zadbała  o wyposażenie sal i ogrodu w potrzebny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do organizowania zabaw oraz procesu wychowawczo – dydaktycznego.   
Od września 1975r. dyrektorem została Pani Elżbieta Walczak. Z jej inicjatywy przedszkole rozpoczęło współpracę ze Studium Nauczycielskim oraz Uniwersytetem Warszawskim pełniąc funkcję placówki ćwiczeń i przyczyniając się w ten sposób do kształcenia przyszłych nauczycieli. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna otaczała dzieci troskliwą i fachową opieką, rozszerzała ich dotychczasowe doświadczenia, ukierunkowywała rozwój społeczny, uczuciowy i intelektualny. Prężnie też działała Rada Rodziców, która poprzez zaangażowanie i zainteresowanie sprawami przedszkola miała wpływ na budowanie konstruktywnej współpracy i dobrych relacji z zespołem nauczycieli i wszystkimi pracownikami.
Od września 1988r. dyrektorem  została Pani  Elżbieta Tokarska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. W tym czasie na terenie przedszkola wykonano wiele prac remontowych i zmienione zostało wyposażenia sal. Nauczyciele i rodzice podejmują działania sprzyjające podnoszeniu jakości świadczonej pracy, powstał hymn i logo przedszkola, tworzymy własne tradycje, organizowane są liczne uroczystości i akcje charytatywne. Dzieci z sukcesem uczestniczą w konkursach organizowanych poza przedszkolem. Podejmujemy wiele działań na rzecz ochrony środowiska, dwukrotnie uzyskaliśmy III miejsce za zbiórkę makulatury w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Przez wiele lat byliśmy organizatorami ekologicznego konkursu dla przedszkoli Dzielnicy Mokotów „Zabawka ze skrawka”, którego podsumowaniem było przeprowadzenie Prezentacji Ekologicznych 2009/2010 dla wszystkich placówek m.st. Warszawy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów.
Nasza kadra pedagogiczna  traktuje pracę z dziećmi z pasją dbając o ciągły rozwój zarówno naszych wychowanków, jak i własny.
Wynikiem doświadczeń pedagogicznych i sukcesem było zdobycie przez dyrektora przedszkola I miejsca za program „Zanim będę uczniem” w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego, organizowanym przez CODN pod patronatem MEN.
Rodzice zauważają i wspierają nas w podejmowanych działaniach, wspólnie budują przyjazną i życzliwą atmosferę. Efektem współpracy jest samodzielne przygotowywanie przez rodziców przedstawień teatralnych dla dzieci na uroczystość „Dzień Przedszkolaka”.
Priorytetowym zadaniem pozostaje dla nas utrzymanie przyjaznych relacji pomiędzy rodziną i przedszkolem, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy.

Zapraszamy i życzymy radosnego, pełnego pozytywnych wrażeń pobytu w naszym przedszkolu. 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23655406        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS