» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Strona główna  » Informacje o przedszkolu

Historia przedszkola

Próg naszego przedszkola pierwsze dzieci przekroczyły wiosną 1974r. W pięciu oddziałach przygotowano sale zabaw dla 122 przedszkolaków. Trudnego zdania organizacji nowo otwartego przedszkola podjęła się Pani Maria Nowakowska, która przez 2 lata tworzyła warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu. Zadbała  o wyposażenie sal i ogrodu w potrzebny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do organizowania zabaw oraz procesu wychowawczo – dydaktycznego.   
Od września 1975r. dyrektorem została Pani Elżbieta Walczak. Z jej inicjatywy przedszkole rozpoczęło współpracę ze Studium Nauczycielskim oraz Uniwersytetem Warszawskim pełniąc funkcję placówki ćwiczeń i przyczyniając się w ten sposób do kształcenia przyszłych nauczycieli. Dobrze wykształcona kadra pedagogiczna otaczała dzieci troskliwą i fachową opieką, rozszerzała ich dotychczasowe doświadczenia, ukierunkowywała rozwój społeczny, uczuciowy i intelektualny. Prężnie też działała Rada Rodziców, która poprzez zaangażowanie i zainteresowanie sprawami przedszkola miała wpływ na budowanie konstruktywnej współpracy i dobrych relacji z zespołem nauczycieli i wszystkimi pracownikami.
Od września 1988r. dyrektorem  została Pani  Elżbieta Tokarska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. W tym czasie na terenie przedszkola wykonano wiele prac remontowych i zmienione zostało wyposażenia sal. Nauczyciele i rodzice podejmują działania sprzyjające podnoszeniu jakości świadczonej pracy, powstał hymn i logo przedszkola, tworzymy własne tradycje, organizowane są liczne uroczystości i akcje charytatywne. Dzieci z sukcesem uczestniczą w konkursach organizowanych poza przedszkolem. Podejmujemy wiele działań na rzecz ochrony środowiska, dwukrotnie uzyskaliśmy III miejsce za zbiórkę makulatury w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Przez wiele lat byliśmy organizatorami ekologicznego konkursu dla przedszkoli Dzielnicy Mokotów „Zabawka ze skrawka”, którego podsumowaniem było przeprowadzenie Prezentacji Ekologicznych 2009/2010 dla wszystkich placówek m.st. Warszawy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów.
Nasza kadra pedagogiczna  traktuje pracę z dziećmi z pasją dbając o ciągły rozwój zarówno naszych wychowanków, jak i własny.
Wynikiem doświadczeń pedagogicznych i sukcesem było zdobycie przez dyrektora przedszkola I miejsca za program „Zanim będę uczniem” w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego, organizowanym przez CODN pod patronatem MEN.
Rodzice zauważają i wspierają nas w podejmowanych działaniach, wspólnie budują przyjazną i życzliwą atmosferę. Efektem współpracy jest samodzielne przygotowywanie przez rodziców przedstawień teatralnych dla dzieci na uroczystość „Dzień Przedszkolaka”.
Priorytetowym zadaniem pozostaje dla nas utrzymanie przyjaznych relacji pomiędzy rodziną i przedszkolem, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy.

Zapraszamy i życzymy radosnego, pełnego pozytywnych wrażeń pobytu w naszym przedszkolu. 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064810        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS