» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
Kącik przedszkolaka

zapraszamy

GRUPA II PAJACYKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Październik 2017

 

Tematyka kompleksowa:

1.      Kto się śmieje, a kto płacze?

2.      Nasza pani

3.      Lecą liście z drzew

4.      Zwierzęta przygotowują się do zimy

 

Ad.1

·         słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy

– rozumie ich treść

·         wypowiada się spontanicznie na temat oglądanego obrazka

·         wystukuje lub wyklaskuje proste rytmy

             wykonuje czynności manipulacyjne

·         zapamiętuje i reaguje na umowne gesty w zabawach prowadzonych przez nauczyciela

 

Ad.2

·         buduje z klocków kształty w układzie poziomym i pionowym

·         wykazuje zainteresowanie działalnością plastyczną i podejmuje różnorodne próby w tym zakresie

              rozpoznaje i dobiera takie same kształty

·         – umie dobrać kształt klocka do odpowiedniego otworu

·         pomaga we wspólnym porządkowaniu zabawek w Sali

·         wskazuje główne części swojego ciała

 

 

Ad.3

·          wie, kiedy należy używać zwrotów grzecznościowych, i stara się o tym pamiętać

 

·         zbiera kasztany i żołędzie, kojarząc, że pochodzą one z drzew

·         słucha uważnie krótkich opowiadań i wierszy

·         dostrzega zmiany w wyglądzie drzew w parku, w ogrodzie przedszkolnym

·         klasyfikuje przedmioty według wybranej cechy jakościowej: wielkości, kształtu lub koloru

 

Ad.4

·         uczestniczy aktywnie w zabawach muzyczno-ruchowych

·         eksperymentuje, korzystając z różnych materiałów plastycznych i podczas uczenia się nowych technik plastycznych

·         układa kompozycje z płaskich figur geometrycznych

·         próbuje kolorować obrazek, mieszcząc się w liniach

 

·         potrafi zaśpiewać 2-zwrotkowe piosenki o prostej linii melodycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa III

TYGRYSKI

 

 

 

1.      Nadeszła jesień.

2.      Uliczne sygnały.

3.      Nasza rodzina.

4.      Donowi ulubieńcy.

 

 

 

 

1.      Nadeszła jesień

Cele:

         potrafi stosować słowa: na, pod, za, nad, obok

         zna oznaki jesieni

         potrafi dobrać ruch do tempa utworu

         słucha ze zrozumieniem

 

2.      Uliczne sygnały

Cele:

         wie przy jakim kolorze światła sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę

         wie jak zachowuje się na ulicy

         wycina wzdłuż linii- pionowych i poziomych

         zna i potrafi rozpoznać większość znaków

 

3.      Nasza rodzina

Cele:

         wypowiada się na temat swojej rodziny

         prawidłowo stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, między

         wycina proste elementy

         rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

 

4.      Domowi ulubieńcy

Cele:

         potrafi odpowiedzieć  na pytania dotyczące opowiadania

         segreguje przedmioty według jednej cechy

         porusza się odpowiednio do podanych sygnałów muzycznych

         wykonuje puzzle i  układa je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA V – STARSZAKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

                     PAŹDZIERNIK 2017 r

 

Tematyka kompleksowa:

 

  1.  Jesień w sadzie
  2. Jesień w ogrodzie
  3. O nas samych

4.    Nasze zmysły

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania clipart przedszkole

Ad. 1

-Rozpoznawanie  i nazywanie  owoców. Określanie  ich wielkości , koloru i kształtu.

- Kształtowanie logicznego myślenia- rozwiązywanie zagadek słownych.

-Rozwijanie zainteresowania  pracami plastyczno‑technicznymi  z zachowaniem ostrożności.

-Poznawanie  przyrody w sposób bezpośredni.

-Obserwowanie  ludzi zajmujących się jesiennymi pracami w sadzie.                                                                          

Ad. 2
-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu                                                                                                                                                 - Przestrzeganie zasad właściwego odnoszenia się do przyrody, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści.                                                                                                                                                                                      - Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.
-Doskonalenie   sprawności  fizycznej podczas ćwiczeń ruchowych
-Utrwalenie  wyglądu poznanych warzyw w postaci „figur z masy solnej”.

 

Ad.3                                                                                                                                                                                                 -Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie.
-Zapoznanie z zapisem nazw członków rodziny (babcia, dziadek, mama, tata, brat, siostra).
-Kształcenie umiejętności tworzenia zbioru 6 – elementowego.
-Określanie zasad szacunku i pozycji, w grupie rodzinnej i przedszkolnej.
-Wzmocnienie poczucia wzajemnych zależności i budowania relacji.
-Doskonalenie umiejętności koncentracji i współpracy z kolegą lub koleżanką

 

Ad. 4

 

- Doskonalenie  umiejętności spostrzegania świata za pomocą zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, węch);
-Kształtowanie współpracy w grupie;                                                                                                                                                               -Rozwijanie  koordynacji wzrokowo-ruchowej                                                                                                   -Utrwalenie wiedzy o tym jak  chronić i dbać  narządy  zmysłów.

 

  

GRUPA VI- Szkolniaki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Październik 2017

Tematyka kompleksowa:

1.    Jesienią w sadzie

2.    Warzywa znane i lubiane

3.    Moja rodzina

4.    Zwierzęta domowe

Ad. 1

-Zapoznanie z owocami z polskich sadów

-Zapoznanie z literą „a”- małą i wielką

-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 1 i 2

-Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

Ad.2

-Zapoznanie z literą „o”- małą i wielką

-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3

-dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

-określanie jadalnych części warzyw, zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

Ad.3

-zapoznanie z literą „m”- małą i wielką

-określanie relacji między członkami rodziny

-wyrabianie i rozwijanie wrażliwości muzycznej

-rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych

Ad.4

-zapoznanie z literą „e”- małą i wielką

-wypowiadanie się na temat psich i kocich zwyczajów

-zapoznanie z wylądem cyfry 4

-rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt 

- Aktualności - Hymn pr..


BIP

- Aktualności -

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21005312        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS