» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
- Rekrutacja
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » BIP  » Kompetencje

Przedszkole zapewnia każdemu uczęszczającemu do niego dziecku, warunki rozwoju odpowiednie dla indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

Tworzymy przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe,
wykazują ciekawość  otaczającym światem a  w rozwoju osobistym osiągają sukcesy.

Głównym zadaniem przedszkola jest organizowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego mającego na celu:

- tworzenie u dzieci pozytywnego obrazu samego siebie
- kształtowanie przyjaznego stosunku do ludzi i najbliższego otoczenia
- rozwijanie aktywności poznawczej
- wyzwalanie w dzieciach ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, teatralnej
- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli

      Planując i organizując pracę z dziećmi uwzględniamy obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje wychowania i nauczania, propozycje programowe oraz własne opracowania.
      Swoją działalność realizujemy w bezpośredniej pracy z dziećmi, przy współudziale rodziców i specjalistów.
      Oczekujemy w efekcie naszej pracy rozbudzenia u dzieci poczucia własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w osiąganiu dobrych wyników w nauce.
      Przywiązujemy wagę do aktywnego i twórczego rozwoju pracowników. Nauczyciele na drodze rozwoju zawodowego dążą do pogłębiania wiedzy, doskonalenia warsztatu pracy, potrafią w sposób twórczy realizować zadania wychowawczo-dydaktyczne oraz dzielić się własnymi osiągnięciami z innymi. Dobra atmosfera pracy tworzona przez wszystkich pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki bezpośrednio wpływa na samopoczucie i rozwój wychowanków.
      Tworzymy własne tradycje i szczycimy się posiadaniem logo przedszkola oraz hymnu. Naszą dewizą jest świadome i celowe wychowanie i nauczanie.


 

- Aktualności - Hymn pr..


BIP

- Aktualności -

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21005316        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS