» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » Strona główna  » Misja

MISJA

Przedszkole zapewnia każdemu uczęszczającemu do niego dziecku, warunki rozwoju odpowiednie dla indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.
Głównym zadaniem naszego przedszkola jest organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego mającego na celu:
- tworzenie u dzieci pozytywnego obrazu samego siebie
- kształtowanie przyjaznego stosunku do ludzi i najbliższego otoczenia
- rozwijanie aktywności poznawczej
- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli.
Oczekujemy w efekcie naszej pracy rozbudzenia u dzieci poczucia własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz wytrwałości w osiąganiu dobrych wyników w nauce.
Dzieci wzrastają w przyjaznej atmosferze, czują się bezpieczne i szczęśliwe, wykazują ciekawość  otaczającym światem, w rozwoju osobistym osiągają sukcesy. Nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, osiągają pozytywne wyniki w nauce, są pełni własnych umiejętności, aktywni w podejmowaniu działań, wrażliwi na innych i pomagają sobie wzajemnie.
Planując i organizując pracę z dziećmi uwzględniamy obowiązujące podstawy programowe, pedagogiczne koncepcje wychowania, nauczania, propozycje programowe, własne opracowania. Swoją działalność realizujemy w bezpośredniej pracy z dziećmi, przy współudziale rodziców i specjalistów.
Przywiązujemy wagę do aktywnego i twórczego rozwoju pracowników. Nauczyciele na drodze rozwoju zawodowego dążą do pogłębiania wiedzy, doskonalenia warsztatu pracy, potrafią w sposób twórczy realizować zadania wychowawczo-dydaktyczne oraz dzielić się własnymi osiągnięciami z innymi. Dobra atmosfera pracy tworzona przez wszystkich pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki bezpośrednio wpływa na samopoczucie i rozwój wychowanków.
Tworzymy własne tradycje i szczycimy się posiadaniem logo przedszkola oraz hymnu. Naszą dewizą jest świadome i celowe wychowanie i nauczanie. 

- Aktualności - REKRUTA..


BIP

- Aktualności -

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uprzejmie informujemy rodziców ubiegających się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola,  że w dniach od 02 marca do 19 marca 2018r należy składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady naboru umieszczone sa w zakładce "rekrutacja"

Harmonogram naboru do warszawskich przedszkoli zamieszczony jest na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy – rekrutacja – przedszkolaki
Rodzice wypełniają wniosek logując sie na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja według zamieszczonego, szczegółowego opisu.

UWAGA!
Podpisany wniosek o przyjęcie dziecka oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola od dnia 02.03. br. od godz. 13.00 do dnia 19.03.br do godz.16.00

Poniedziałek    8.00 - 17.00
Wtorek             8.30 - 17.00
Sroda              7.00 - 14.00
Czwartek         9.00 - 16.00
Piątek              9.00 - 16.00

 

Hymn przedszkola

nutki
Nie bądź taki samolub 
i kogokolwiek polub,
To znakomity sposób 
na szczęście dla wielu osób.
 Bo ten, kogo Ty polubisz 
stanie się lepszy dla drugich,
Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.
Porzuć kłótnie i swary 
i bądź szczęśliwy bez miary,
Śmiej się do wszystkich osób, 
bo to jest na szczęście sposób.
  Bo ten, kogo Ty polubisz 
  stanie się lepszy dla drugich,
  Więc, nie bądź taki samolub 
  i kogokolwiek polub.

 

 

 

 

 

 

 

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 21611767        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS