» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
Organizacja pracy przedszkola

RAMOWY ROZKŁD DNIA

Gr.  I, II i III
 7.00 - 8.30
   Schodzenie się dzieci. Zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wychowawczym, wspomagającym, stymulująco- kompensującym, praca z dzieckiem zdolnym, prowadzenie obserwacji
 8.30 -  8.40  Zabawa ruchowa 
 8.40 -  8.50  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 8.50 -  9.15  Śniadanie
 9.15 -10.00  Edukacyjne zajęcie i zabawy  programowe, zabawy swobodne
(9.40 -10.00  Drugie zajęcie oddział II i III- od półrocza)
10.00-11.45 W ogrodzie przedszkolnym zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe,  spacery
11.45-12.00  Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu
12.00-12.45  Obiad, przygotowanie do odpoczynku
12.45-14.15  Odpoczynek poobiedni 
14.15-14.30  Czynności porządkowe i higieniczne
14.30-14.40  Zabawa ruchowa
14.40-15.00  Podwieczorek
15.00-17.30  Zabawy dowolne oparte na aktywności własnej dzieci, gry i układanki stolikowe, praca wspomagająca, zajęcia indywidualne i zespołowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia                                                                                                                                                                       W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Gr.  IV i V 
 7.00 - 8.30
   Schodzenie się dzieci
Zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wychowawczym, wspomagającym, stymulująco- kompensującym,  praca z dzieckiem zdolnym, prowadzenie obserwacji
  8.30 - 8.40  Ćwiczenia poranne
  8.40 - 8.50  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
  8.50 - 9.15  Śniadanie
  9.15-10.20  Edukacyjne zajęcie i zabawy  programowe, zabawy swobodne
10.00-11.45 W ogrodzie przedszkolnym zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe, spacery
11.45-12.00  Czynności porządkowo - higieniczne
12.00-12.45  Obiad
12.45-14.15 Zabawy zespołowe i indywidualne utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne
Przy sprzyjającej pogodzie i w okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym
14.15-14.30 Czynności porządkowe i higieniczne
14.30-14.40  Zabawa ruchowa;
14.40-15.00  Podwieczorek
15.00-17.30  Zabawy dowolne oparte na aktywności własnej dzieci, gry i układanki stolikowe, praca wspomagająca, zajęcia indywidualne i zespołowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,
W okresie wiosenno – letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   

  Warszawa, 8 listop..

 

Warszawa, 8 listopada 2018 roku
                       Szanowni Państwo,
                Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy
się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim
jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat.
W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one
do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło
na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań
zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w.,
utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które
 wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym
wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na
 temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę
w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku
 odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej
 zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702),
Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań
odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje
również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie.
 Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te
jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
 W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry
 czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez
realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym
niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków
zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w
skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre
z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją
 ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu
wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem,
abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie
wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna
decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi
konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


                                Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska                                     Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej              Główny Inspektor Sanitarny

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23417298        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS