» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » BIP  » Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest świadczenie usług oświatowych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach z nią związanych, w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Nadrzędnym zadaniem przedszkola jest:

 

-tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, stosując zasadę „nauka poprzez zabawę”,

-zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw,

-rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy,

-dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju,

-planowanie i organizowanie pracy z dziećmi w oparciu o obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje nauczania i wychowania, zatwierdzone programy nauczania,

-przygotowanie dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach w świecie dorosłych poza przedszkolem.

Pragniemy aby nasi wychowankowie byli: otwarci na wiedzę, wrażliwi na potrzeby innych, tolerancyjni, kreatywni, z pozytywnym obrazem własnej osoby, świadomi swoich potrzeb, dążeń i praw, radzący sobie w różnych sytuacjach

Realizowane programy wychowania przedszkolnego /opis na stronie www….

- „Zanim będę uczniem” Autorzy: Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała

Przedszkolny program z zakresu profilaktyki logopedycznej

- “ Mówię pięknie” Autorzy 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064725        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS