» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
Specjaliści

Logopeda

mgr Izabela Wójcicka

Godziny pracy:

wtorek godz. 8.00-14.00

środa godz. 8.00-13.00

czwartek godz. 10.00-17.00

 

Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do naszej placówki, jeśli oczywiście wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie. Po przeprowadzeniu we wrześniu badań przesiewowych wyłaniane są dzieci, które powinny zostać objęte terapią logopedyczną. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3  osobowych, w zależności od ćwiczonego problemu lub indywidualnych możliwości dziecka. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe i logarytmiczne prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy. Terapia powinna być kontynuowana w domu. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu zeszytów, wykorzystywanych na zajęciach a służących rodzicom do ćwiczenia w domu. Osiągnięcie sukcesu terapeutycznego bez współpracy z rodzicami jest bardzo trudne a czasami wręcz niemożliwe.

Kontakt z logopedą mają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizowane są:

• dyżury w godzinach popołudniowych -  jest to okazja do  wyjaśnienia  wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu terapii.

• spotkania dla rodziców w formie pogadanek, w trakcie których omawiane są etapy w rozwoju mowy dzieci a także możliwościach jego wspomagania.

 

Psycholog

mgr MAGDALENA MAJEWSKA

DYŻUR W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8

ul. Kaspijska 16A  Tel.  22 642 69 20

 

 

DYŻUR W PRZEDSZKOLU NR 294

PONIEDZIAŁKI : godz. 8.00-13.00 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 22921458        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS