» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
 » BIP  » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy Przedszkola:

poniedziałek - piątek 7.00 - 17.30

Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy placówki.

Załatwianie spraw:

1.    Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, telefoniczne lub drogą e-mail(formę uzgadnia się bezpośrednio z osobą zainteresowaną).

2.    Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
   - dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
   - dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

  1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie   zaświadczeń, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi - dyrektor 

2. Odpłatność za przedszkole, naliczenia opłat - kierownik gospodarczy 

3. Bieżące informacje o dziecku:- nauczycielki poszczególnych oddziałów.

4. Konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki poszczególnych oddziałów, specjaliści 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064795        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS