» Organizacja pracy przedszkola 
- Statut
- Regulamin Przedszkola
- procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Godziny pracy oddziałów
» Nasza oferta 
- Programy
- Zajęcia dodatkowe
- Uroczystości i wycieczki
- Kalendarz teatrzyków i koncertów
» Kącik przedszkolaka 
- Działalność grupy I
- Działalność grupy II
- Działalność grupy III
- Działalność grupy IV
- Działalność grupy V
- Działalność grupy VI
» Informacje dla rodziców 
- Rekrutacja
- Opłaty za przedszkole
- Zasady pobierania opłat
- Numery kont
- Zebrania z rodzicami
» Rada Rodziców 
- Regulamin Rady Rodziców
» BIP 
- Władze
- Struktura organizacyjna
- Status prawny
- Zasady funkcjonowania
- Kompetencje
- Przedmiot działalności
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Ewidencje i rejestry
- Zamówienia publiczne

 
Strona główna

Godlo Polski

WycieczkaPrzedszkole Nr 294 istnieje od 1974r. Budynek znajduje się w środku osiedla, z dala od ruchu ulicznego, jest przestronny i mieści pięć sal zabaw, salę gimnastyczną oraz pracownię logopedyczno - psychologiczną.
Przedszkole obecnie jest placówką 5- oddziałową, do której uczęszcza 122 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Organem prowadzącym przedszkola jest Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasze mocne strony     

 • dbamy o bezpieczny i atrakcyjny pobyt dzieci w przedszkolu
 • organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków
 • oferujemy pomoc specjalistyczną - logopeda, psycholog
 • w dobrej atmosferze współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • kształtujemy w dzieciach przyjazne  nastawienie do środowiska społeczno - przyrodniczego
 • uczestniczymy w różnorodnych akcjach charytatywnych
 • wspomagamy rodziców w wychowywaniu ich dzieci (zebrania szkoleniowe, warsztaty, zajęcia otwarte, spotkania z logopedą i psychologiem)
 • dbamy o bliskie kontakty dzieci ze sztuką poprzez udział w teatrzykach, koncertach muzycznych, wyjściach do muzeum (dzieci najstarsze chodzą systematycznie na zajęcia do pracowni plastycznej)
 • organizujemy zajęcia dodatkowe dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci
 • zabieramy dzieci na wycieczki autokarowe, wyjścia do teatru, imprezy plenerowe
 • uczestniczymy z sukcesami w konkursach zewnętrznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci (w przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych
 • współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 190 im. "Orła Białego"- dzieci 5-letnie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach informatycznych prowadzonych na terenie szkoły.


 

- Aktualności -  &..


BIP

- Aktualności -

           

                  

 

..zobacz więcej   

   ..

 

 

..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 23064724        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS